Diakonie

Diakonie w DK Ostrołęka


"Musimy pojąć swoje życie jako diakonię, jako służbę dla budowania wspólnoty Kościoła. Ostatecznie nasze życie dopiero wtedy będzie miało pełny sens i pełną wartość, kiedy zrozumiemy, że ono musi stać się diakonią, służbą, dla wypełnienia odwiecznego planu Ojca, dla budowania od wieków przez Boga zamierzonej wspólnoty ludzi z Bogiem i między sobą. To jedyna sprawa, dla której warto żyć – i której trzeba służyć!
Każdy z nas od chwili chrztu świętego przeznaczony jest również do diakonii. Wszczepienie w Chrystusa przez chrzest jest wszczepieniem w Jego postawy, a istotną Jego postawą jest postawa służby wobec Ojca i wobec wspólnoty ludu Bożego. Dlatego z powołania chrztu świętego wyrasta powołanie do diakonii."
- ks. Franciszek Blachnicki


Diakonia KWC

Podstawową formą działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest świadectwo stylu życia jej członków poprzez abstynencję od alkoholu.

Czytaj więcej

Diakonia Liturgiczna

Zadaniem Diakonii Liturgicznej jest autentyczna duchowa formacja oraz odpowiedzialność za liturgię według zaleceń soborowej odnowy liturgii.

Czytaj więcej

Diakonia Modlitwy

Diakonia Modlitwy czuwa nad ogarnianiem modlitwą bieżących wydarzeń, spraw i potrzeb Wspólnoty, Ruchu i Kościoła.

Czytaj więcej

Diakonia Muzyczna

Zadaniem Diakonii Muzycznej jest troska o muzyczną stronę Ruchu. Dbając o umuzykalnienie Ruchu, członkowie DM posługują na Eucharystii, Dniach Wspólnoty itp.

Czytaj więcej

Diakonia Słowa

Diakonia Słowa zaopatruje w materiały formacyjne do pracy w ciągu roku, pomoce rekolekcyjne, czasopisma oazowe, dokumenty i książki związane z naszym Ruchem. 

Czytaj więcej

Diakonia Życia

Diakonia Życia podejmuje służbę na rzecz życia. Pragnie dbać o formację członków Ruchu w dziedzinie płciowości, miłości, obrony życia i angażować Ruch na tym polu.

Czytaj więcej