Diakonia Liturgiczna
Pomoce liturgiczne opracowane przez członka Centralnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-życie Wojciecha Kosmowskiego:
Pomoce dla Lektora: Ćwiczenia wymowy