Diakonia Modlitwy

Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Mt.18.19-20

Nasz założyciel, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, na temat roli Diakonii Modlitwy w naszych wspólnotach...

Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami bo bez modlitwy żadne z (...) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy (...) Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna.

Czym jest Diakonia Modlitwy?


Diakonia Modlitwy jest jedną ze specjalistycznych diakonii Ruchu Światło – Życie. Jej zadaniem jest troska o życie modlitewne Ruchu, który – jak mówił Ksiądz Założyciel – pragnąc służyć odnowie Kościoła, musi opierać się na modlitwie. Dbając o rozmodlenie Ruchu diakonia modlitwy czuwa też nad ogarnianiem modlitwą jego bieżących wydarzeń i wszystkich potrzeb Ruchu. Aktualna świadomość diakonii modlitwy kształtuje się jako potrzeba obecności modlitewnej we wszystkich działaniach Ruchu i Kościoła, gdzie sprawdzianem autentyczności posługi naszej diakonii będzie podejmowanie także najbardziej podstawowych prac w obrębie określonego dzieła apostolskiego. Podobnie do innych diakonii Ruchu diakonia modlitwy istnieje na kilku szczeblach: centralnym, diecezjalnym, rejonowym i lokalnym. Centralną diakonię modlitwy tworzy moderator CDM (obecnie jest nim ks. Ryszard Nowak).
Działalność Diakonii w rejonie polega na:
  • podejmowaniu modlitwy w powierzonych intencjach,
  • formacji rodzin,
  • podejmowaniu innych działań wynikających z potrzeb parafii.
Warunkiem włączenia się w Diakonię Modlitwy jest wyrażenie chęci codziennej modlitwy w podanych na dany miesiąc intencjach Zapoznanie się z charyzmatem Ruchu Światło Życie.
Zadeklarowaną modlitwą może być Modlitwa Różańcowa (jeden 10-tek) lub Koronka do Bożego Miłosierdzia albo inna forma modlitwy uzgodniona z animatorem diakonii na dany rejon.
Zapraszamy wszystkich, którzy ciągle szukają Pana Jezusa i pragną być z Nim jak najbliżej. Nie ustawajmy w staraniach, by adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jako wspólnota Diakonii Modlitwy pragniemy posługiwać i wzajemnie wspierać się modlitwą. Jeżeli pragniesz, aby ktoś wraz z Tobą zanosił Twoje sprawy przed oblicze Pana to możesz przekazać nam swoje intencje poprzez którąkolwiek z osób należących do diakonii.


Odpowiedzialni za Diakonię Modlitwy: Krystyna i Janusz Dobrzyńscy
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
kom. 602 344 842