Krąg św. Jana od Krzyża

Rok powstania: 2003 Patron: św.  Jan od Krzyża
Parafia: pw. Zbawiciela Świata
Animatorzy: Wanda i Bogdan Borkowscy
Moderator: ks. kan. proboszcz Jan Franciszek Świerad
Nazwiska rodzin : Hanna i Ryszard Chrostowscy
Teresa i Stanisław Późniewscy
Jadwiga i Sławomir Sucheccy